Multifaktorový mechanizmus SCENAR terapie – analgézia (úľava od bolesti)

  • Post author:
  • Post category:Referencie

Zhrnutie:

Komplexný účinok SCENAR-terapie sa prejavuje v núdzových situáciách, keď sa liečia rôzne stavy spojené s akútnou bolesťou. Výsledok monoterapie bolestí: preukázaný analgetický účinok pri úrazoch (n=20, 60 %); analgézia na pozadí normalizovanej funkcie orgánového systému pri stenokardii (n=26, 66 %) a hypertenzných krízach (n=153, 88-91 % pri cefalgii a kardialgii).

Závery:

  1. SCENAR-terapia (samokontrolovaný, energetický, neuroadaptívny regulátor) je účinná, bezpečná a multifaktorová nefarmaceutická metóda analgézie pri liečbe rôznych stavov sprevádzaných akútnou bolesťou v núdzových prípadoch.
  2. Pri procese analgézie pomocou SCENARu u pacientov s malou a strednou traumou (n=20) je zaznamenaný nezávislý analgetický efekt (60 %), ktorý sa vyvíja na pozadí ustálených parametrov krvného tlaku a znižuje symptómy sprevádzajúce traumy.
  3. Analgézia algických atakov pri ischemickej chorobe a stenokardii v ustálenom stave (n=26) pomocou SCENARu spôsobuje dostatočne nezávislý analgetický účinok (66 %), ktorý nezávisí od parametrov celkového tlaku.
  4. Eliminácia neurovegetatívnej formy hypertenzných kríz (n=153) pomocou SCENARu bez ohľadu na predbežnú medikamentóznu liečbu vedie k postupnému spoľahlivému znižovaniu frekvencie srdcových kontrakcií a zníženiu parametrov krvného tlaku do 2. minúty po zákroku; do 30. minúty sa pozoruje zreteľná analgézia cefalgie a kardialgie (88-91 %).